Discover Mermaid
200 zł/osoba (lekcja jednorazowa Voucher; max. 2 uczestników)

Kursy UTRtek:
Junior Mermaid – 800 zł
Mermaid Diving – 800 zł
Advanced Mermaid Diving – 800 zł

Zajęcia dla Certyfikowanych Syren:
10 spotkań – 400 zł