KURS 2018/2019

Na tym obiekcie zajęcia w sezonie 2018/2019 nie odbywają się.